Mít tak osud jako má strom,

zapustit kořen, vyrůst a zrát.

Po smrti ještě suchými větvemi oživit oheň,

svítit a hřát.

Rady pro pozůstalé

Postup při úmrtí

Postup při úmrtí doma

 • přivolat zdravotnickou záchrannou službu nebo koronera
 • zavolat pohřební službu na odvoz zemřelého /tel.čísla viz kontakty/
 • v nejbližší době navštívit pohřební službu, kde sjednáte pohřeb
 • DOPORUČUJEME telefonicky si domluvit schůzku v kanceláři

Postup při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců

 • s doklady potřebnými pro vyřízení pohřbu se dostavit do kanceláře pohřební služby

Co je potřeba k vyřízení pohřbu

 • občanský průkaz zemřelého
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • oblečení pro zesnulého / obuv není nutná/
 • v případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu obřadu s farním úřadem a pohřební službou
 • fotografii na smuteční oznámení

Úřední záležitosti

 • úmrtní list bude zaslán doporučeně objednavateli pohřbu, matrikou dle místa úmrtí
 • urna se zpopelněnými ostatky bude připravena do 20 pracovních dnů od obřadu v kanceláři pohřební služby, kde bude vydána objednavateli pohřbu s OP
 • pokud se nemůže dostavit, tak osoba pověřená k vyzvednutí urny, musí mít neověřenou plnou moc
 • urna bude uskladněna po dobu 1 roku, po uplynutí této doby bude uložena do společného hrobu
 • k vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně, budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list a svůj občanský průkaz
 • při vyřizování pohřbu máte dle Zákoníku práce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy: 
  • tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte 
  • dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící ve společné domácnosti

V případě, že si budete chtít přiravit základní body pro řečníka, můžete v dokumentu viz. níže:

Charakteristika zesnulého - dokument na stáhnutí