Mít tak osud jako má strom,

zapustit kořen, vyrůst a zrát.

Po smrti ještě suchými větvemi oživit oheň,

svítit a hřát.

Rady pro pozůstalé

Postup při úmrtí

Postup při úmrtí doma

 • přivolat zdravotnickou záchrannou službu nebo obvodního lékaře
 • zavolat pohřební službu na odvoz zemřelého /tel.čísla viz kontakty/
 • v nejbližší době si vybrat a navštívit pohřební službu, kde sjednáte pohřeb

Postup při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců

 • s doklady potřebnými pro vyřízení pohřbu se dostavit do kanceláře pohřební služby

Co je potřeba k vyřízení pohřbu

 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný a oddací list zemřelého /pokud je k dispozici/
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • oblečení pro zesnulého / obuv není nutná/
 • v případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu obřadu s farním úřadem a pohřební službou
 • fotografii na smuteční oznámení

Úřední záležitosti

 • úmrtní list bude zaslán doporučeně objednavateli pohřbu, matrikou dle místa úmrtí
 • urna se zpopelněnými ostatky bude připravena do 2 týdnů od obřadu v kanceláři pohřební služby
 • urna bude vydána po předložení výzvy k vyzvednutí a dokladu o zpopelnění
 • urna bude uskladněna po dobu 1 roku, po uplynutí této doby bude uložena do společného hrobu
 • k vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně, budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list a svůj občanský průkaz
 • při vyřizování pohřbu máte dle Zákoníku práce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy: 
  • tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte 
  • dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící ve společné domácnosti

Charakteristika zesnulého - dokument na stáhnutí